חישוב גובה אחוזי נכות- ועדה רפואית במשרד הביטחון

כחלק מהליך ההכרה, הנפגע נדרש להתייצב בפני ועדה רפואית לצורך קביעת גובה אחוזי הנכות שנותרו לו ומשך תקופת הנכות. טרם הוועדה הרפואית, רבים מנסים להבין כיצד נקבעת דרגת הנכות וכיצד היא מחושבת במקרים בהם קיימת יותר מפגיעה אחת. במאמר זה, נכיר את ההבדלים בין סוגי הוועדות השונות ואת אופן חישוב אחוזי הנכות.

ועדות רפואיות במשרד הביטחון

  • ועדה מחוזית- ועדה "ראשונה" שמטרתה לקבוע את גובה אחוזי הנכות ומשך תקופת הנכות של מי שהוכר כנכה צה"ל.  כמו כן, יש לה הסמכות לדון בבקשות להחמרת מצב רפואי ובבקשות לנכות מוסבת (תקנה 9). על החלטת הוועדה המחוזית ניתן להגיש ערעור לוועדה עליונה בתוך 45 יום (מיום קבלת ההחלטה).
  • ועדה עליונה- דנה בערעורים המוגשים על החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות. יש לה הסמכות לאשר את החלטת הוועדה המחוזית, לשנות את ההחלטה או לבטלה. על החלטת הוועדה העליונה ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי בתוך 45 יום (מיום קבלת ההחלטה)

קביעת גובה אחוזי הנכות:

גובה אחוזי הנכות נקבעים בהתאם לרשימת הליקויים בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל- 1969- ראה תקנות הנכים

המדובר ברשימה ארוכה ומפורטת של פגיעות ומגבלות כשלצד כל פגיעה מופיע אחוז הנכות התואם לה.

הרשימה כאמור, מכילה את רוב הפגיעות אם כי, מטבע הדברים לא את כולן, ועל כן במקרים בהם הפגיעה אינה מופיעה ברשימת הליקויים גובה אחוזי הנכות ייקבעו על דרך התאמה לסעיף של פגיעה דומה.

שתי נקודות שחשוב להכיר ולדעת בהקשר של קביעת גובה אחוזי הנכות;

-אחוזי הנכות נקבעים ללא התחשבות בגורמים אישיים של הנפגע אלא אם סעיף הליקוי דורש זאת במפורש.

-במקרה בו מצבו של הנבדק "מתנדנד" בין שני סעיפים, רופאי הוועדה מוסמכים לקבוע סעיף מותאם בין שתי דרגות הנכות של שני הסעיפים.

עומדים בפני ועדה רפואית?

אנו כאן כדי להבטיח שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם

שקלול אחוזי נכות- ועדה רפואית במשרד הביטחון

במידה ולנפגע שתי פגיעות או יותר, ועבור כל פגיעה נקבע אחוז נכות מסויים, אופן החישוב של גובה אחוזי הנכות ייעשה בדרך של חישוב משוקלל (ולא בחיבור של האחוזים);

סעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר יחושב ראשון (במלואו), וכל סעיף ליקוי נוסף, יקבע מתוך היתרה הכוללת שנותרה אחרי חיסור הסעיף הקודם וכן הלאה.

כך למשל, במידה ונקבעה לנפגע נכות בשיעור של 20% בגין פגיעה אחת, ונכות נוספת בשיעור של 10% בגין פגיעה אחרת, החישוב ייעשה באופן הבא:

לגבי סעיף הליקוי הגבוה מבין השניים, יילקחו בחשבון מלוא האחוזים שנקבעו- קרי, 20%.

לגבי סעיף הליקוי הנוסף, יחושבו 10% מתוך 80% שנותרו (לאחר הפחתת הסעיף הראשון), קרי, הערך של סעיף הליקוי הנוסף יהיה 8%.

חריג לעניין שקלול אחוזי הנכות- גפיים עליונות וגפיים תחתונות

כאשר מדובר בפגיעה של שתי גפיים זהות שנפגעו- כלומר שתי רגליים או שתי ידיים, גובה אחוזי הנכות הכולל יחושב בדרך של חיבור האחוזים (ולא בשקלול).

כך למשל, במידה ונקבעה לנפגע נכות בשיעור של 20% בגין כל רגל, הוא יהא זכאי לנכות בשיעור כולל של 40% (בשונה מחישוב בדרך של שקלול שהייתה מזכה ב- 36%).

הוראות מיוחדות שיש להכיר ולדעת

ישנן הוראות ספציפיות לסעיפי ליקוי ספציפיים המשפיעות ומגבילות את חישוב גובה אחוזי הנכות הסופיים שחשוב להכיר ולדעת. כך למשל, קיימת הגבלה בחוק במקרים בהם מדובר במספר פגיעות בגפיים שקובעת כי גובה אחוזי הנכות הכולל לא ייעלה על גובה אחוזי הנכות שהיו נקבעים אילו היה מדובר בקטיעה של חלק הגפה הפגוע.

 

אנו מאמינים שייצוג וליווי משפטי מעורך דין מנוסה שעוסק בתחום תביעות נגד משרד הביטחון והכרה של נכי צה"ל הוא שעושה את ההבדל בין הצלחה לכישלון.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג וליווי חיילים, אנשי מילואים ואנשי כוחות הביטחון בתביעותיהם מול אגף השיקום במשרד הביטחון תוך ליווי וייצוג עיקש בוועדות רפואיות ובערכאות משפטיות.  

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.

שיתוף: