חבלה בזמן חופשה בצבא או בדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו

בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי''ט 1959, חייל צה''ל שנפצע תוך ועקב שירותו הצבאי זכאי לקבל הכרה כנכה צה''ל בגין הנכות שגרמה לו. מלשון החוק, עולה השאלה- מה דינו של חייל צה''ל שנפצע בתקופת השירות הצבאי בפציעות שאינן באות בגדרו של חוק הנכים כלומר, בפציעות שלא נגרמו תוך ועקב שירותו הצבאי. במאמר זה, נכיר את האפשרויות להגשת תביעה כנגד משרד הביטחון שעומדות בפני חייל שנפצע במהלך שהותו בחופשה או בדרכו אל הבסיס או בחזרה ממנו.

תנאי הזכאות להכרה כנכה צה"ל- חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי"ט 1959, חייל צה"ל שנפצע תוך ועקב שירותו הצבאי זכאי להכרה כנכה צה"ל בגין הנכות שנגרמה לו.
למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם חיילים נפצעים בזמן חופשה בצבא (בארץ או בחו"ל), או כשהם בדרכם אל הבסיס או בחזרה ממנו ואופי פציעתם לא מתיישב עם דרישת חוק הנכים (תגמולים ושיקום). כלומר, הפציעה לא מוגדרת ככזו שנגרמה תוך ועקב השירות.

חייל שנפצע בדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו

סעיף 1א (א) לחוק מסדיר את מעמדם של חיילים שנפצעו בדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו;
"רואים חבלה שאירעה לחייל משוחרר כחבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם אם היא נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו, ובלבד ששהותו מחוץ למחנה הייתה כדין ולא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו. לגבי חייל השוהה בחופשה, רואים חבלה כאמור רק אם נגרמה בדרכו מן המחנה אל יעד חופשתו או בדרכו אל המחנה מיעד חופשתו."
מכאן אנו למדים, שבמידה והחייל נפצע בדרכו אל הבסיס או בחזרה ממנו, ובהתקיים התנאים המופיעים בחוק, הפציעה תיחשב ככזו שנגרמה תוך ועקב השירות והוא יהיה זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל.
בניגוד לחייל שנפצע בזמן הדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו, לחייל שנפצע במהלך שהותו בחופשה קיים דין שונה שמוסדר בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח- 1988.

לעיון בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 [נוסח משולב]- לחצו כאן. 

 

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)

חוק זה בא להסדיר את מעמדם של חיילים בשירות סדיר (שירות חובה), אשר נחבלו בתקופת שירותם הצבאי שלא עקב שירותם הצבאי כדוגמה- פציעה של חייל במהלך חופשה בארץ/ בחו"ל, פציעה של חייל בתאונת דרכים, מעידה ברחוב, משחק ספורטיבי חברי וכדומה.

תנאים להכרה כנכה צה"ל- חבלה שלא בעת מילוי תפקיד

בהתאם לחוק כאמור, חייל שנפצע בתקופת שירותו הצבאי אבל לא עקב שירותו, יהיה זכאי להכרה כנכה צה"ל במידה והתקיימו לגביו התנאים הבאים:

  1.  החייל הנו חייל בשירות חובה.
  2.  הנכות הינה כתוצאה מחבלה.
  3. החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות.
  4.  אם החבלה אירעה בזמן שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של 30 הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות.
  5.  החבלה לא אירעה תוך כדי שהחייל עסק בעבודה, בעיסוק או בפעילות ספורטיבית אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה (לסעיף זה קיים חריג המתייחס לעבודה מאושרת בשל מצוקה כלכלית קשה).
  6. נקבעה לחייל דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה.

כמו כן, המלצתנו היא ליידע בהקדם האפשרי את המפקדים על קרות הפציעה, להיבדק על ידי רופא צבאי ולבקש דו"ח פציעה שמציין את מועד האירוע ומפרט את נסיבות הפציעה.
שכן, העובדה שהמפקדים ו/או רופא צבאי היו מודעים לפציעה תהווה יתרון לטובת התובע בעת הגשת התביעה ובשלב ביסוס הטענות. כמו גם, חשוב ומומלץ לשמור העתק מכל מסמך רפואי שמתקבל וכל ראיה/ עדות לקרות האירוע.
דבר נוסף שחשוב להתייחס אליו בהקשר של חייל שנפצע במהלך חופשה, הוא שלא קיימת דרישה לכך שהחייל ישהה בחופשה בארץ ומכאן שהחוק חל גם במקרים בהם החייל נפצע בזמן ששהה בחופשה בחו"ל.

לעיון בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988 – לחצו כאן

בחירת זכויות- חוקי הנכים או חוקים אחרים

כאן המקום לציין שמאחר ומדובר בפציעות שנגרמו לחייל שלא במסגרת תפקידו כלומר פציעות שניתן להגדיר אותך "כפציעות אזרחיות", ייתכן ונסיבות הפציעה יקנו לחייל אפשרות לתבוע מכוח חוקים אחרים (ולא רק מכוח חוקי הנכים- נכי צה"ל).
דוגמא; חייל השתחרר סופ"ש לביתו, יצא בערב למסיבה ובחזרה מהמסיבה הוא היה מעורב בתאונת דרכים. במקרה כזה, החוק מאפשר לתבוע הן מכוח חוקי הנכים (בהתקיים התנאים הקבועים בחוק), והן מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ועל החייל לבחור את מסלול התביעה.
מסלול התביעה שייבחר יהיה המסלול מכוחו החייל יקבל את זכויותיו.
המלצתנו היא, לשקול בכובד ראש את היתרונות והחסרונות של כל אחד ממסלולי התביעה בטרם בחירת מסלול התביעה וזאת בכדי להביא למיצוי מלא של זכויות הנפגע.

לסיכום- חבלה בזמן חופשה בצבא או בדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו

למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם חיילים נפצעים בדרכם אל הבסיס או בחזרה ממנו או במהלך שהותם בחופשה ופציעתם לא עונה על דרישת החוק ולא מוגדרת ככזו שנגרמה תוך ועקב השירות.
לעניין חייל שנפצע בדרך אל הבסיס או בחזרה ממנו, נראה כי במידה והתקיימו התנאים המפורטים בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), הפציעה תיחשב ככזו שנגרמה תוך ועקב השירות. כלומר, החייל יהיה זכאי להכרה כנכה צה"ל.
מנגד, במקרה בו חייל נפצע בתקופת שירותו הצבאי אבל לא עקב שירותו כלומר, בזמן שהותו בחופשה, הוא יהיה זכאי להכרה כנכה צה"ל מכוח חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח- 1988 רק במידה וכל התנאים המפורטים בחוק מתקיימים לגביו.
כמו כן, ובטרם הגשת תביעה יש לבחון האם ישנו חוק נוסף שמאפשר לחייל לתבוע מכוחו כמו למשל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וזאת כדי לבחון את היתרונות והחסרונות של כל אחד ממסלולי התביעה ולבחור את המסלול הטוב ביותר בהתחשב בסוג הפציעה, הנסיבות והנכות שנותרה.

אנו מאמינים שקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין שמתמחה בבלעדיות בתביעות נגד משרד הביטחון אשר יש לו הניסיון והידע הנדרש- הוא שעושה את ההבדל בין כישלון להצלחה.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום לרבות תביעות של חבלה במהלך חופשה בצבא תוך ליווי מלא לאורך כל הליך הגשת התביעה החל מהגשת טופס תביעה וצירוף המסמכים הנדרשים, ליווי וייצוג בוועדה רפואית ובערכאות משפטיות ועד לקבלת אחוזי הנכות המותאמים למצבו הרפואי של התובע וקבלת מלוא הזכויות.

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.

שיתוף: