קרע במיניסקוס בצבא- תביעה נגד משרד הביטחון

קרע במיניסקוס בצבא הינה אחת הפציעות השכיחות ביותר בקרב חיילי צה"ל בכלל ובקרב לוחמים בפרט כאשר הפציעה, כשלעצמה, מזכה בהכרה כנכה צה''ל ובזכויות והטבות שונות. במאמר זה, נקבל תשובות לשאלות מהו מיניסקוס, מהם הגורמים לקרע במיניסקוס בקרב חיילים ומשרתי כוחות הביטחון, מהם אחוזי הנכות שניתן לקבל בגין קרע במיניסקוס ונסביר אודות הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון.

קרע במיניסקוס בצבא- רקע כללי

המיניסקוס הוא מבנה עשוי רקמה סחוסית הנמצאת בין שתי עצמות הברך ומטרתו העיקרית היא שמירה על המפרק, בלימת זעזועים וחלוקת עומסים בצורה שווה בברך.
קרע במיניסקוס יכול להיגרם כתוצאה מחבלה סיבובית של הברך בזמן פעילות גופנית או כתוצאה מעומס מצטבר שהופעל על הברך לאורך זמן.
חיילים רבים, ובעיקר חיילים בשירות קרבי (אך לא רק), סובלים מפציעה זו בעקבות הפעילות הגופנית האינטנסיבית להם נדרשים בשילוב של סחיבת משקלים כבדים, מסעות ותרגילים.

הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון- קרע במיניסקוס:

אבחנה של גורם הקרע ובחינת נסיבות הפציעה:

קודם, ובטרם הגשת תביעה למשרד הביטחון, יש לבחון ולהבין האם מדובר בקרע במיניסקוס שנגרם כתוצאה מחבלה/טראומה בברך או שמא מדובר בקרע במיניסקוס שנגרם כתוצאה מעומס מצטבר שהופעל על הברך לאורך זמן.
ההבחנה של גורם הקרע היא הכרחית. שכן, במידה ומדובר בקרע שנגרם בעקבות חבלה/ טראומה לברך חשוב לפנות בהקדם האפשרי למפקדים בבקשה לקבלת "דו"ח פציעה" שמציין את מועד החבלה ומפרט את נסיבות החבלה.
באופן שונה, ובמידה ומדובר בקרע שנגרם בעקבות עומס מצטבר ההמלצה היא להתמקד דווקא באיסוף עדויות מחברים ליחידה או מפקדים ולבקש שיתארו בכתב את אופי ותנאי השירות אליהם נחשפתם.
כמו כן, קיימת משמעות רבה לנרשם בתיק הרפואי ולכן חשוב לתאר את הכאבים והמגבלות ולציין את נסיבות החבלה בכל בדיקה רפואית. כמו גם, חשוב ומומלץ לשמור העתק מכל מסמך רפואי שמתקבל לרבות דיסק פענוח של בדיקות הדמיה.
לאחר הבנת גודל הנזק, היקפו והסיבה שהובילה לפציעה, יש לבחון מהו המועד הנכון ביותר להגשת התביעה- במהלך השירות (בתנאים מסויימים), או לאחר שחרור מהשירות.

שלבים בהליך הגשת תביעה:

בשלב הראשון, התובע נדרש למלא טופס תביעה בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים.
בשלב השני, משרד הביטחון מבצע בדיקות שכוללות איסוף חומר רפואי, חקירות בנוגע לנסיבות החבלה או המחלה ובדיקה רפואית מטעם רופא מומחה לצורך בחינת הקשר הסיבתי בין הפציעה לתנאי השירות.
בשלב השלישי והאחרון, מתקבלת החלטה- קבלת התביעה או דחייתה כאשר במידה והתביעה אושרה התובע יוזמן לוועדה רפואית במסגרתה ייקבעו גובה אחוזי הנכות ומשך תקופת הנכות.
זה המקום לציין שהגשת תביעה למשרד הביטחון בגין קרע במיניסקוס מזכה, כשלעצמה, בהכרה כנכה צה"ל ובזכויות והטבות שונות. כמו גם, במסגרת הליך הגשת התביעה, התובע זכאי לקבלת טיפול רפואי מאגף השיקום במשרד הביטחון.

חווית קרע במיניסקוס בצבא?

צור איתנו קשר עוד היום ונעזור לך בתביעה מול משרד הביטחון בקבלת הזכויות המגיעות לך

אחוזי נכות בגין קרע במיניסקוס בצבא:

במידה והתביעה כאמור אושרה ונקבע כי הקרע במיניסקוס אכן נגרם בזמן ועקב השירות (כלומר, הוכח הקשר הסיבתי), יתבקש התובע להתייצב בפני ועדה רפואית.
רופאים מומחים בוועדה יעריכו את מצבו הרפואי של התובע, יבחנו את יכולת תפקודו ויקבעו לבסוף את גובה אחוזי הנכות ומשך תקופת הנכות.
החלטת הוועדה תינתן בהתבסס על המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שצורפו במסגרת הגשת התביעה (ומכאן החשיבות לאופן הגשת התביעה), ובהתבסס על בדיקה רפואית של רופאי הוועדה.

גובה אחוזי נכות:

גובה אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל 1969, בהתחשב בסוג הפגיעה וחומרתה כאשר לעניין נזק במיניסקוס הנכות תקבע באופן הבא;

• במקרה של נזק במיניסקוס בצורה קלה- 10%
• במקרה של נזק במיניסקוס עם Locking- 20%.
• מצב לאחר ניתוח הוצאת מיניסקוס ללא הפרעות תפקודיות –1%
• מצב לאחר ניתוח הוצאת המיניסקוס כאשר קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השריר- 10%.

אמנם אלה הם סעיפי הנכות המותאמים לפציעה של קרע במיניסקוס אם כי לא פעם, "מצטרפת" לפציעה העיקרית במיניסקוס פגיעה נוספת של קושי ביישור וכיפוף הברך או פגיעה ברצועות הברך.
הפגיעות הנוספות, מזכות כשלעצמן באחוזי נכות נוספים ולכן ישנה חשיבות מכרעת להבנת גודל הנזק והיקפו קודם להתייצבות התובע בפני רופאי הוועדה הרפואית.
מובן, שככל שאחוזי הנכות שייקבעו יהיו גבוהים יותר כך גם ההטבות והתגמולים יהיו גבוהים יותר ומכאן החשיבות בקבלת ייעוץ והכוונה מעורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום, אשר יש לו הידע הנדרש והכלים לוודא שאחוזי הנכות יקבעו בהתאם לתקנה/ תקנות שמשקפות במלואן את מצבו הרפואי של התובע.
במידה ותקבע לתובע נכות בשיעור של 10%-19%, התובע יקבל מענק כספי חד- פעמי.

לחישוב גובה המענק באתר אגף שיקום משרד הביטחון- לחצו כאן.

במידה ותקבע לתובע נכות בשיעור של 20% ומעלה (או 10% ומעלה אם הפגיעה הוכרה טרם 31.12.1995), התובע יהיה זכאי לקבלת תשלום חודשי קבוע.

לטבלת תגמולים באתר אגף שיקום משרד הביטחון- לחצו כאן.

כמו כן, ומאחר ומדובר בפגיעה בגפיים תחתונות, ייתכן והתובע יהיה זכאי לקבלת סיוע ברכישת רכב ותשלום "דמי ניידות".
לעניין זה, ראה מאמרים מורחבים בנושא "זכויות והטבות- נכי צה"ל" ו- "רכב רפואי– נכי צה"ל".

לסיכום- תביעה נגד משרד הביטחון בגין קרע במיניסקוס בצבא

נראה כי פציעה של קרע במיניסקוס בצבא הינה פציעה שכיחה בקרב חיילי צה"ל ומשרתי כוחות הביטחון בשל אופי הפציעה, הגורמים והנסיבות המובילים לפציעה.
אם הנכם סובלים מקרע במיניסקוס שנגרם לכם במהלך שירותכם הצבאי או הביטחוני עליכם לייחס חשיבות מכרעת להגשת תביעה כנגד משרד הביטחון הן בשל הזכאות לקבלת טיפול רפואי, הן בשל הפיצוי הכספי/ תגמול חודשי שייתכן שמגיע לכם והן בשל העובדה שעצם ההכרה כנכה צה"ל מהווה "אימא ואבא" ומאפשרת לכם לפנות אל משרד הביטחון- אגף שיקום בבקשה להחמרת מצב במידה ותחול הרעה במצבכם הרפואי בחלוף השנים.
למרבה הצער, פציעה של קרע במיניסקוס לרוב מחמירה ומובילה לפגיעות נוספות כמו שחיקה בברך, פגיעה בסחוס והתפתחות של שינויים שחיקתיים במפרקים ולכן יש לייחס חשיבות רבה להגשת תביעה כאמור.

אנו מאמינים שקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין שמתמחה בבלעדיות בתביעות נגד משרד הביטחון אשר יש לו הניסיון והידע הנדרש- הוא שעושה את ההבדל בין כישלון להצלחה.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום תוך ליווי מלא לאורך כל הליך הגשת התביעה החל מהגשת טופס תביעה וצירוף המסמכים הנדרשים, ליווי וייצוג בוועדה רפואית ובערכאות משפטיות ועד לקבלת אחוזי הנכות המותאמים למצבו הרפואי של התובע וקבלת מלוא הזכויות.

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.

שיתוף: