ועדות רפואיות במשרד הביטחון

הסמכות לקביעת דרגת נכות של איש כוחות הביטחון/ חייל שפגיעתו הוכרה ככזו שנגרמה תוך ועקב שירותו מסורה לוועדות הרפואיות במשרד הביטחון. הוועדות הרפואיות כאמור, הן שקובעות את גובה אחוזי הנכות שנותרו לתובע ואת משך תקופת הנכות כאשר להחלטת הוועדה קיימת חשיבות מכרעת והשפעה ישירה על זכויות התובע. במאמר זה נכיר את סוגי הוועדות השונות ואת חשיבותן ונקבל תשובות לכל הסוגיות הקשורות לוועדות רפואיות במשרד הביטחון.

ועדות רפואיות במשרד הביטחון

בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי"ט 1959, חייל צה"ל שנפצע תוך ועקב שירותו הצבאי זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל בגין הנכות שגרמה לו.
כחלק מהליך ההכרה, משרד הביטחון מבקש מהתובע להתייצב לוועדה רפואית לצורך קביעת גובה אחוזי הנכות שנותרו לו ומשך תקופת הנכות.
הוועדה כאמור קובעת את אחוזי הנכות בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל 1969, בהתחשב בסוג הפגיעה וחומרתה ובהתבסס על המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שצורפו במסגרת הגשת התביעה (ומכאן החשיבות לאופן הגשת התביעה), וממצאי הבדיקה הרפואית.

הוועדה מורכבת מרופאים מומחים בתחום הפגיעה שהוכרה וממזכיר הוועדה.
תחילה, חברי הוועדה יציגו את עצמם ותפקידם, לאחר מכן התובע יתבקש להציג מסמכים רפואיים עדכניים במידה וקיימים, לספר על הפגיעה ועל המצב הרפואי, להתייחס להשפעת הפגיעה על מצבו התפקודי ולהיבדק בבדיקה רפואית.
בתום הדיון, רופא הוועדה ידונו ללא נוכחות של התובע, יקבעו את אחוזי הנכות והחלטת הוועדה תישלח אל התובע בדואר רשום.
על החלטת הוועדה ניתן לערער בהתאם לסוג הוועדה- ועדה מחוזית או ועדה עליונה.

ועדה רפואית מחוזית במשרד הביטחון

סמכותה של ועדה רפואית מחוזית במשרד הביטחון הינה לקבוע את דרגת הנכות ותקופת הנכות של מי שהוכר כנכה צה"ל.

כמו כן, הוועדה הרפואית המחוזית מוסמכת לדון בבקשות להחמרת מצב רפואי ולדון בבקשות לנכות מוסבת (תקנה 9) שהיא בקשה להכרה בפגיעה הנובעת מנכות מוכרת.

על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית ניתן להגיש ערעור לוועדה עליונה בתוך 45 יום מקבלת החלטת הוועדה (ניתן לבקש אורכה במידת הצורך). לאחר קבלת הערעור, התובע יוזמן לוועדה רפואית נוספת (ועדה רפואית עליונה).

ועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון

סמכותה של ועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון הינה לדון בערעורים המוגשים על החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות. הוועדה הרפואית העליונה מוסמכת לאשר את החלטת הוועדה הרפואית המחוזית, לבטל את החלטתה או לשנות אותה.

על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מקבלת החלטת הוועדה העליונה. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה הינו בנושא מנהלתיים בלבד כאשר תפקידו של בית המשפט בהקשר זה הוא להחליט האם נפל פגם בתהליך קבלת ההחלטה בוועדה.

לאחר הגשת הערעור, המשך הטיפול בתובע יהיה בהתאם להחלטת בית המשפט;

  • אם הוחלט שאכן נפל פגם בתהליך קבלת ההחלטה בוועדה- התובע יוזמן לוועדה עליונה נוספת כדי ליישם את החלטת בית המשפט לפי פסק דין.
  • אם הוחלט שלא נפל פגם בתהליך קבלת ההחלטה בוועדה- התיק הרפואי של התובע יועבר למחוז והחלטת הוועדה העליונה האחרונה שהתקיימה בעניינו היא שתקבע.

עומדים בפני ועדה רפואית?

אנחנו כאן כדי להבטיח שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם!

דברים שחשוב וכדאי לדעת לפני ועדה רפואית במשרד הביטחון

האופן שבו תתארו את מצבכם בפני הרופאים בוועדה, הדרך שבה תיגשו לבדיקה הרפואית והמסמכים שתציגו, ישפיעו בסופו של יום על קביעת הוועדה ולכן חשוב שתגיעו מוכנים ושתדעו לתאר את המגבלות שלכם בצורה ברורה ועניינית. שתפו פעולה בבדיקה הגופנית, אל תשכחו לציין כל מיחוש, הגבלה או כאב שמופיע

כמו כן, נהגו בצורה מהימנה והימנעו מהצגת מגבלות ובעיות שאינן משקפות את מצבכם הרפואי כי הדבר עלול להשפיע באופן שלילי על קביעת האחוזים על ידי הועדה הרפואית.

חשיבות ייצוג של עורך דין בוועדות רפואיות במשרד הביטחון

להחלטת הוועדה הרפואית חשיבות מכרעת בכל הקשור לקביעת הזכאות לתשלומים ולזכויות וההטבות השונות מטעם משרד הביטחון.
מובן, ככל שאחוזי הנכות שייקבעו יהיו גבוהים יותר כך גם ההטבות והתגמולים יהיו גבוהים יותר ומכאן החשיבות בקבלת ייעוץ והכוונה מעורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון, אשר יש לו הידע הנדרש והכלים לוודא שאחוזי הנכות יקבעו בהתאם לתקנה/ תקנות שמשקפות במלואן את מצבו הרפואי של התובע.

לקריאה מורחבות ראה מאמר "זכויות והטבות- נכי צה"ל".

לחישוב גובה המענק באתר אגף שיקום משרד הביטחון- לחצו כאן.
לטבלת תגמולים באתר אגף שיקום משרד הביטחון- לחצו כאן.

אנו מאמינים שקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין שמתמחה בבלעדיות בתביעות נגד משרד הביטחון אשר יש לו הניסיון והידע הנדרש- הוא שעושה את ההבדל בין כישלון להצלחה.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום תוך ליווי מלא לאורך כל הליך הגשת התביעה החל מהגשת טופס תביעה וצירוף המסמכים הנדרשים, ליווי וייצוג בוועדה רפואית ובערכאות משפטיות ועד לקבלת אחוזי הנכות המותאמים למצבו הרפואי של התובע וקבלת מלוא הזכויות.

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.

שיתוף: