ערעור על החלטת קצין התגמולים

כחלק משלבי הליך ההכרה במשרד הביטחון, קצין התגמולים נותן חוות דעתו בשאלה האם הפציעה נגרמה בזמן השירות ועקב השירות. כלומר, האם קיים קשר סיבתי בין הנכות לשירות.
החלטת קצין התגמולים הינה החלטה בעלת חשיבות מכרעת שכן, היא שקובעת האם משרד הביטחון יכיר בתובע כנכה צה"ל.

במאמר זה, נסביר בקצרה אודות הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון, נבין את החשיבות בהחלטת קצין התגמולים ונכיר את האפשרויות שעומדות בפני איש כוחות הביטחון/ חייל שקצין התגמולים דחה את תביעתו.

הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון- קשר סיבתי

בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי"ט 1959, איש כוחות הביטחון שנפצע תוך ועקב שירותו זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל בגין הנכות שנגרמה לו במידה והתקיימו לגביו התנאים המפורטים בחוק.
אחד התנאים כאמור, הינו הוכחת קשר סיבתי בין הפגיעה לבין תנאי השירות.
קצין התגמולים הוא שבוחן את שאלת הקשר הסיבתי בהתבסס על המסמכים העובדתיים ו/או המסמכים הרפואיים שצורפו במסגרת הגשת התביעה ובהתבסס על בדיקה רפואית מטעם רופא מומחה של משרד הביטחון שייתן חוות דעתו לעניין הקשר הסיבתי הרפואי.
במידה וקצין התגמולים יקבע כי הוכח הקשר סיבתי בין הפציעה לשירות- התובע יוזמן לוועדה רפואית שתקבע את גובה הנכות שנותרה ואת משך תקופת הנכות.
במידה וקצין התגמולים יקבע כי לא הוכח הקשר הסיבתי בין הפציעה לשירות התובע רשאי להגיש ערעור על החלטתו זו.

הגשת ערעור על החלטת קצין התגמולים

בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי"ט 1959, תובע הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של קצין התגמולים רשאי לערער עליה בפני בית המשפט בשבתו כוועדת ערעור.
את הערעור כאמור, יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה של קצין התגמולים.
לצורך הגשת ערעור, המערער נדרש להגיש חוות דעת רפואית של רופא מומחה מטעמו שמתייחס לשאלת הקשר הסיבתי ולעובדה כביכול, שהפציעה נגרמה כתוצאה ישירה של תנאי השירות.
כמו כן, יש לצרף לכתב הערעור כל מסמך ו/או עדות בכתב שמתייחסים ומתארים את תנאי השירות.
הליך הערעור בפני ועדת הערר מתנהל בפני בתי משפט השלום בפריסה ארצית והתנהלותו זהה להתנהלות של הליך משפטי רגיל.
בדיונים ינכחו שופט, איש ציבור ורופא מומחה ובמסגרת הדיון יוצגו חוות דעת הצדדים, הגשת תצהירים וחקירות עדים כאשר לבסוף בית המשפט ייתן החלטתו לעניין הקשר הסיבתי בין הפגיעה של המערער לבין תנאי השירות אליהם נחשף.
לבית המשפט הסמכות לדחות את הערעור (כלומר, לקבל את החלטת קצין התגמולים), לשנות את החלטת קצין התגמולים ולקבוע קשר סיבתי של גרימה מלאה, לקבוע קשר סיבתי של הכרה חלקית בפגיעה או לקבוע שקיים קשר סיבתי רק בחלק מהפגיעות שהגיש המערער.
במידה ובית המשפט יחליט כי הוכח הקשר הסיבתי בצורה מלאה או חלקית התיק יוחזר לקצין התגמולים והמערער ייבדק בוועדה רפואית שתקבע את גובה הנכות ואת משך תקופת הנכות שנותרה לו.
על החלטת בית המשפט ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשאלה משפטית בלבד.

הגשתם תביעה להכרה כנכה צה"ל וקצין התגמולים דחה את תביעתכם?

אנו כאן כדי להבטיח שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם!

חשיבות תביעה להכרה כנכה צה"ל- משרד הביטחון

תביעה להכרה כנכה צה"ל הינה בעלת חשיבות מכרעת הן מבחינה רפואית והן מבחינה כלכלית.
מבחינה כלכלית, אדם שתביעתו נגד משרד הביטחון אושרה והוא הוכר כנכה צה"ל, זכאי לקבלת פיצוי כספי חד פעמי או תגמול חודשי קבוע בהתאם לגובה הנכות שנקבעה לו ולהטבות וזכויות רבות כגון- סיוע כלכלי, מענקים לסיוע ברכישת רכב/ דירה, הנחות בתשלומים ומיסים, שיקום תעסוקתי, טיפול רפואי, טיפולי שיניים, מימון שכר לימוד ועוד.
כמו כן, מבחינה רפואית וחשובה אפילו יותר, אדם שתביעתו נגד משרד הביטחון אושרה והוא הוכר כנכה צה"ל (בדרגת נכות 20% ומעלה), זכאי לקבלת טיפול רפואי מאגף השיקום.
הטיפול הרפואי כאמור יינתן הן עבור הפגיעה המוכרת והן עבור הפגיעה שנגרמה כתוצאה מהפגיעה המוכרת (במידה והוכרה כנכות מוסבת).
כמו כן, כל נכה צה"ל באשר הוא, יכול לפנות בכל שלב בבקשה להחמרת מצב רפואי.

למרבה הצער, הדרך לקבלת ההכרה ארוכה וסבוכה ולעיתים ניסיון החייל ומשפחתו להתמודד לבד עומד בעוכריהם. כדי להביא להכרה המיוחלת ולמיצוי זכויות שיאפשר לנכה ולבני משפחתו להתמודד עם הפציעה והנכות, מומלץ ואף רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שיש לו הידע והניסיון הנדרש בתביעות נגד משרד הביטחון.

אנו מאמינים שקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין שמתמחה בבלעדיות בתביעות נגד משרד הביטחון אשר יש לו הניסיון והידע הנדרש- הוא שעושה את ההבדל בין כישלון להצלחה.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום תוך ליווי מלא לאורך כל הליך הגשת התביעה החל מהגשת טופס תביעה וצירוף המסמכים הנדרשים, ליווי וייצוג בוועדה רפואית ובערכאות משפטיות ועד לקבלת אחוזי הנכות המותאמים למצבו הרפואי של התובע וקבלת מלוא הזכויות.

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.

שיתוף: