הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

שירות במערכת הביטחון הוא שירות משמעותי, המחייב נחישות, מסירות ונכונות להקריב את החיים. למרבה הצער, רבים המקרים בהם חיילים ו/או אנשי כוחות הביטחון נפגעים במהלך שירותם הצבאי בפגיעות פיזיות ונפשיות.

במאמר זה נקבל תשובה לשאלה באילו מקרים ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון להכרה כנכה צה"ל, נבחן את תנאי הזכאות ונכיר את שלבי ההליך ואת החשיבות וההשפעה שלו על הנפגע ועל עתידו.

שיתוף:

בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)- תשי"ט 1959, חייל ו/או איש כוחות הביטחון שנפגע תוך ועקב שירותו זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל בגין הנכות שנגרמה לו במידה והתקיימו לגביו התנאים המפורטים בחוק;

  • הפגיעה התרחשה במהלך שירות, באחד מאלה שירות בצבא הגנה לישראל, שירות במשטרת ישראל לרבות מג"ב מתנדבים ושירות במשמר האזרחי, שירות בשב"ס, שירות בשב"כ, שירות במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, מלשבי"ם שנפגעו במהלך גיבוש ליחידה מובחרת או במהלך קורס קדם צבאי למעט קורס נהיגה, שירות במסגרת רכז ביטחון שוטף צבאי (רבש"צ) וכיתת כוננות בנסיבות של פגיעה בפעילות לחימה, שירות במסגרת צבא דרום לבנון בנסיבות של פעילות מבצעית ושירות במסגרת משמר הכנסת.

  • קייים קשר סיבתי בין הפגיעה לשירות הנפגע נדרש להוכיח שקיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין תנאי השירות. כלומר, להוכיח (מבחינה רפואית ומשפטית), שהפגיעה נגרמה או הוחמרה בתקופת השירות ועקב השירות.
    בהקשר זה, יש להדגיש כי הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות הוא תנאי הכרחי לקבלת התביעה. לכן, יש לבחון בקפידה כל מקרה לגופו תוך התחשבות בנסיבות הפגיעה הספציפיות.

  • התביעה הוגשה במועד הקבוע בחוק ככלל, יש להגיש תביעה נגד משרד הביטחון תוך 3 שנים מיום השחרור מהשירות. יחד עם זאת, כאשר קיימים מסמכים רפואיים, עדויות או תיעוד של אירוע הפגיעה ניתן להגיש תביעה גם בחלוף 3 שנים מיום השחרור בפרט כאשר מדובר בפגיעות נפש ופוסט טראומה (שלעיתים קרובות מתגלות שנים רבות לאחר האירוע הטראומטי).

  • הנכות לא נגרמה כתוצאה מהתנהגות רעה/ חמורה בהתאם להוראות החוק, התנהגות רעה וחמורה של הנפגע, כגון שימוש בנשק אסור, שוללת את הזכות להגיש תביעה נגד משרד הביטחון.

  • הנפגע בחר למצות את זכויותיו מכוח חוק הנכים במקרים בהם החוק מאפשר לנפגע לתבוע הן מכוח חוק הנכים והן מכוח חוקים אזרחיים אחרים כמו במקרה של פגיעה בתאונת דרכים למשל, על הנתבע לבחור במסלול התביעה מכוחו הוא יבקש למצות את זכויותיו. לבחירת הנפגע כאמור, חשיבות רבה ולכן ההמלצה היא לבחון את היתרונות והחסרונות של כל אחד ממסלולי התביעה בהתחשב בסוג הפגיעה, נסיבות הפגיעה וגובה הנכות שנותרה.

נפצעתם או חליתם במהלך השירות?

אנו כאן כדי להבטיח שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם!

הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

חוק הנכים נועד להסדיר את מעמדם וזכויותיהם של מי שנפצעו או חלו תוך ועקב שירותם הצבאי ו/או הביטחוני ועדיין, למרבה הצער, גם במקרים בהם הנפגע עומד בתנאים הקבועים בחוק, לעיתים קרובות הוא נדרש לעבור הליך ארוך ומורכב עד לקבלת ההכרה המיוחלת.
להלן שלבי ההליך שיש להכיר:

1. הגשת טופס תביעה "בקשה להכרה"

השלב הראשון הוא הגשת טופס תביעה בהתאם לסוג הפגיעה- חבלה או מחלה. לטופס התביעה יש לצרף צילום תעודת זהות, מסמכים רשמיים המעידים על הפגיעה (דו"ח פציעה), ומסמכים רפואיים.
משלב הגשת התביעה ועד לקבלת ההחלטה, הנפגע יהיה זכאי לקבלת טיפולים רפואיים במימון של אגף שיקום במשרד הביטחון.

ראה טופס להכרה בחבלה ופוסט טראומה
ראה טופס להכרה במחלה בעקבות תנאי שירות

2. בחינת הקשר הסיבתי בין הפגיעה לשירות ובדיקה רפואית

השלב השני הוא השלב בו נבחנת שאלת הקשר הסיבתי הרפואי והמשפטי בין הפגיעה לבין תנאי השירות. בשלב זה, הנפגע יוזמן להתייצב בפני בדיקה רפואית של רופא מומחה מטעם משרד הביטחון.

3. קבלת החלטה- דחיה או ועדה רפואית

בשלב זה, החלטה נשלחת בדואר אל הנפגע.

  • במידה וקצין התגמולים החליט שכן לקבל את התביעה- הנפגע יוזמן לוועדה רפואית במשרד הביטחון שמטרתה לקבוע את היכולת התפקודית של הנפגע, את גובה אחוזי הנכות ואת משך תקופת הנכות.

מובן, שככל שאחוזי הנכות שייקבעו יהיו גבוהים יותר כך גם ההטבות והתגמולים יהיו גבוהים יותר ומכאן החשיבות בקבלת ייעוץ והכוונה מעורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום, אשר יש לו הידע הנדרש והכלים לוודא שאחוזי הנכות יקבעו בהתאם לתקנה/ תקנות שמשקפות במלואן את מצבו הרפואי של התובע.

לקריאה מורחבת ראה מאמר "ועדות רפואיות במשרד הביטחון".

  • במידה וקצין התגמולים החליט שלא לקבל את התביעה, כלומר, לדחות את בקשת הנפגע, תהא לו האפשרות לערעור על החלטה זו בפני בית משפט השלום בשבתו כוועדת ערר.

לקריאה מורחבת ראה מאמר "ערעור על החלטת קצין התגמולים".

חשיבות הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

להגשת תביעה כנגד משרד הביטחון חשיבות מכרעת הן מבחינה רפואית והן מבחינה כלכלית.
מבחינה כלכלית, אדם שתביעתו נגד משרד הביטחון אושרה והוא הוכר כנכה צה"ל, זכאי לקבלת פיצוי כספי חד פעמי או תגמול חודשי קבוע בהתאם לגובה הנכות שנקבעה לו ולהטבות וזכויות רבות כגון- סיוע כלכלי, מענקים לסיוע ברכישת רכב/ דירה, הנחות בתשלומים ומיסים, שיקום תעסוקתי, טיפול רפואי, טיפולי שיניים, מימון שכר לימוד ועוד.
כמו כן, מבחינה רפואית וחשובה אפילו יותר, אדם שתביעתו נגד משרד הביטחון אושרה והוא הוכר כנכה צה"ל (בדרגת נכות 20% ומעלה), זכאי לקבלת טיפול רפואי מאגף השיקום/ הטיפול הרפואי כאמור יינתן הן עבור הפגיעה המוכרת והן עבור פגיעה שנגרמה כתוצאה מהפגיעה המוכרת (במידה והוכרה כנכות מוסבת).
כמו כן, כל נכה צה"ל באשר הוא, יכול לפנות בכל שלב בבקשה להחמרת מצב רפואי.

למרבה הצער, הדרך לקבלת ההכרה ארוכה וסבוכה ולעיתים ניסיון החייל ומשפחתו להתמודד לבד עומד בעוכריהם. כדי להביא להכרה המיוחלת ולמיצוי זכויות שיאפשר לנכה ולבני משפחתו להתמודד עם הפציעה והנכות, מומלץ ואף רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שיש לו הידע והניסיון הנדרש בתביעות נגד משרד הביטחון.

אנו מאמינים שקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין שמתמחה בבלעדיות בתביעות נגד משרד הביטחון אשר יש לו הניסיון והידע הנדרש- הוא שעושה את ההבדל בין כישלון להצלחה.

משרדנו, מתמחה באופן בלעדי בייצוג חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתביעות נגד משרד הביטחון- אגף שיקום תוך ליווי מלא לאורך כל הליך הגשת התביעה החל מהגשת טופס תביעה וצירוף המסמכים הנדרשים, ליווי וייצוג בוועדה רפואית ובערכאות משפטיות ועד לקבלת אחוזי הנכות המותאמים למצבו הרפואי של התובע וקבלת מלוא הזכויות.

כל הדרך, צעד אחר צעד, נלחמים עבורכם ועבור הזכויות שלכם.